Kdo je považován za nespolehlivého plátce a kdo za nespolehlivou osobu a na co si dát pozor např. ve vztahu k ručení za nezaplacenou daň nespolehlivým plátcem

Na co se zaměřovala Finanční správa v rámci kontrolní činnosti v roce 2018 – článek se věnuje postupu k odstranění pochybností

Registrační a některé jiné povinnosti u DPH pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku

Na co se zaměřovala Finanční správa v rámci kontrolní činnosti v roce 2018 – článek se věnuje vyhledávací činnosti