Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo přehled přestupků za rok 2018. Na pozoru by měly být například osoby využívající nelegální práci.

Při obchodování za ceny, které se liší od cen obvyklých, je třeba mít na paměti zákonná ustanovení, která mohou základ daně upravovat.

Zákonné změny, které nabyly účinnosti v květnu 2019, včetně přímých odkazů na příslušné zákony.

Please reload

Doporučené příspěvky

Skladová evidence a její důležitost

17.08.2018