Ve Sbírce zákonů České republiky byl vyhlášen zákon, který mimo jiné od dubna 2019 mění základní zásady správy daní a dokazování v daňovém řádu.

Dne 26. 9. 2018 Krajský soud v Praze vydal zajímavý rozsudek vztahující se k problematice dokazování.

Od dubna 2019 bylo do zákona o daních z příjmů doplněno nové ustanovení týkající se oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí (viz § 38da).

Jak správně postupovat při placení daně z nemovitých věcí, eventuálně jak si její placení usnadnit.