Daně lze platit pouze způsoby, které stanoví daňové zákony. Finanční správa k tomuto tématu vydala též zajímavý článek.

Do konce ledna jsou povinni podat daňové přiznání poplatníci daně silniční, jimž vznikla daňová povinnost. Jaká vozidla jsou předmětem daně (blíže viz článek).

Zákonné změny, které nabyly účinnosti v prosinci 2018

Please reload

Doporučené příspěvky