Od 1. 1. 2019 se mění výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel, stravného a průměrných cen pohonných hmot.

Od 1. 1. 2018 byla zákonem zřízena evidence údajů o skutečných majitelích. V návaznosti na tuto změnu platí povinnost právnických osob zapsaných ve veřejném rejstříku a svěřenských správců svěřenských fondů zapsaných v evidenci svěřenských fondů zapsat svého skutečnéh...

Od 1. 1. 2019 se mění výše započitatelného příjmu, což bude mít vliv též na zdravotní pojištění u dohod o pracovní činnosti.

Od 1. 1. 2019 již nebudou platit přechodná ustanovení při uplatňování DPH u společníků společnosti. Každý společník společnosti bude muset postupovat při uplatňování DPH individuálně sám za sebe.

Zákonné změny, které nabyly účinnosti v listopadu 2018