Od ledna příštího roku se mění splatnost pojistného na důchodové pojištění z titulu výkonu samostatné výdělečné činnosti.

12.11.2018

Denní vyměřovací základ pro nemocenské pojištění včetně změny redukčních hranic od roku 2019

Zákonné změny, které nabyly účinnosti v říjnu 2018

Please reload

Doporučené příspěvky

Skladová evidence a její důležitost

17.08.2018