CERTIFIKÁT EET – POZOR NA ZMĚNU ZABEZPEČENÍ Finanční správa zveřejnila 27. 7. 2018 na svých stránkách informaci, že od 10. 9. 2018 změní SSL certifikát příjmové strany systému EET.

Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila praktické příklady v souvislosti s placením pojistného na sociální zabezpečení.

Dne 11. 7. 2018 byla na stránkách Ministerstva financí zveřejněna Zpráva o činnosti Finanční správy ČR, ze které lze vysledovat na co se Finanční správa zaměřovala při kontrolní činnosti.

Účelová komunikace patří mezi jednu ze čtyř kategorií pozemních komunikací. Co se považuje za účelovou komunikaci, lze určit z uvedeného článku.

V březnu 2018 vyšel zajímavý rozsudek, který řeší splatnost penále v souvislosti se zajišťovacím příkazem.