Zákon o ochranných známkách řeší, co je způsobilé být ochrannou známkou. Při přihlášení ochranné známky je třeba si dát pozor na důvody pro odmítnutí ochrany.

Pro daňovou kontrolu mimo jiné platí, že o zahájení, průběhu a ukončení daňové kontroly sepíše správce daně zprávu o daňové kontrole, ke které se vážou určitá práva a povinnosti daňových subjektů. V poslední době v této souvislosti vydal rozsudek také Nejvyšší správní...

Při zaměstnávání osob se zdravotním postižení lze uplatnit slevu na dani z příjmů. Krajský soud v Ostravě v této souvislosti vydal zajímavý rozsudek.

V květnu 2018 nabyly účinnosti níže uvedené zákony: 1/ Zákon č. 72/2018, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb ...

Please reload

Doporučené příspěvky

Skladová evidence a její důležitost

17.08.2018

1/5
Please reload

Nedávné příspěvky