Daňový řád stanovuje lhůty, ve kterých lze stanovit daň. V poslední době byl vydán rozsudek Nejvyššího správního soudu, který se vztahoval k této problematice.

Pro daň z příjmů právnických osob platí, že některé příjmy jsou od daně osvobozeny. Osvobození se vztahuje také při splnění zákonných podmínek na licenční poplatky a úroky z úvěrového finančního nástroje.

Nejvyšší správní soud vydal v lednu 2018 zajímavý rozsudek, k dani z přidané hodnoty mající souvislost k daňovým podvodům při tzv. řetězových obchodech.

V daňovém řízení v některých případech může dojít k nicotnosti rozhodnutí.

Please reload

Doporučené příspěvky

Skladová evidence a její důležitost

17.08.2018

1/5
Please reload

Nedávné příspěvky