Při vyplňování jedné z příloh k daňovému přiznání k dani z příjmů právnických osob, konkrétně přílohy týkající se transakcí se spojenými osobami, je třeba si dát pozor na některé změny.

Podnikatelé (fyzické osoby) si musí dávat pozor také na úpravu základu daně při změně způsobu uplatňování výdajů

Den elektronické objednávky služby DopisOnline přes webovou stránku https://online.postservis.cz není okamžikem podání zásilky k poštovní přepravě ve smyslu § 40 odst. 1 písm. d) správního řádu.

Ministerstvo financí na svých internetových stránkách zveřejnilo 4. 4. 2018 informaci týkající se novely zákona o místních poplatcích, respektive informaci o tom, že předložilo do vnějšího připomínkového řízení novelu zákona o místních poplatcích, která reaguje na dyna...

Nový rozsudek Nejvyššího správního soudu v souvislosti se zahájením daňové kontroly řešící otázku, který finanční úřad může zahájit daňovou kontrolu.