Příspěvek informuje o některých důležitých pojmech v souvislosti s daní z hazardních her a vyhotovením daňového přiznání.

Pravidlo, plynoucí z judikatury SDEU, že každé plnění je třeba posuzovat samostatně a samo o sobě, bez ohledu na jeho účel nebo výsledky, vychází z požadavku, aby společný systém DPH byl neutrální, a ze zásady právní jistoty, která vyžaduje, aby používání právních před...

Od ledna 2018 se změnila některá ustanovení v zákoně o dani z přidané hodnoty. Článek pojednává o úplném znění těchto změn.

Daňový exekutor musí v průběhu daňové exekuce prodejem movitých věcí (§ 203 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu) šetřit práva daňového subjektu. Je-li předmětem exekuce datové médium (nosič dat), měl by daňový exekutor daňovému subjektu umožnit zkopírování vš...

Please reload

Doporučené příspěvky