Obnova řízení patří mezi opravné a dozorčí prostředky. Podle daňového řádu platí, že řízení ukončené pravomocným rozhodnutím správce daně se obnoví na návrh ...

Od února 2018 přibude v systému nemocenského pojištění nová dávka otcovské poporodní péče. Podmínky, za nichž bude na dávku nárok, Vám přiblíží příspěvek.

Příspěvek řeší správný procesní postup v souvislosti s přeplatkem v daňovém řízení při přezkumu vyrozumění o převedení přeplatku.

Soudy jsou při svém rozhodování vázány toliko zákonem a mezinárodní smlouvou; podanou interpretací zákona jsou vázány jen tehdy, je-li takový výklad podán nadřízenou soudní instancí, či jde-li o ústavně konformní výklad podaný Ústavním soudem.