Připomeňme si některé z povinností, které musí zaměstnavatel plnit vůči svým zaměstnancům.

Zákonné změny, které nabyly účinnosti v červenci 2019, včetně přímých odkazů na příslušné zákony

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo přehled přestupků za rok 2018. Na pozoru by měly být například osoby využívající nelegální práci.

Od roku 2019 bylo novelizováno ustanovení zákona o daních z příjmů týkající se základu u daně z příjmů ze závislé činnosti. GFŘ k uvedené problematice zaujalo v rámci Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR stanoviska.

Komu může být v roce 2019 přiznán starobní důchod.

Od 1. 1. 2019 se mění výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel, stravného a průměrných cen pohonných hmot.

Od 1. 1. 2019 se mění výše započitatelného příjmu, což bude mít vliv též na zdravotní pojištění u dohod o pracovní činnosti.

12.11.2018

Denní vyměřovací základ pro nemocenské pojištění včetně změny redukčních hranic od roku 2019

Zákonné změny, které nabyly účinnosti v říjnu 2018

Please reload

Doporučené příspěvky

Skladová evidence a její důležitost

17.08.2018

1/5
Please reload

Nedávné příspěvky
Please reload

Archiv