Zákonné změny, které nabyly účinnosti v červenci 2019, včetně přímých odkazů na příslušné zákony

Komu může být v roce 2019 přiznán starobní důchod.

Zákonné změny, které nabyly účinnosti v lednu 2019, včetně přímých odkazů na příslušné zákony

Zákonné změny, které nabyly účinnosti v prosinci 2018

Od ledna příštího roku se mění splatnost pojistného na důchodové pojištění z titulu výkonu samostatné výdělečné činnosti.

12.11.2018

Denní vyměřovací základ pro nemocenské pojištění včetně změny redukčních hranic od roku 2019

Provozovatelé či vlastníci vozidel musí mít na paměti, že i z odstaveného vozidla se v některých případech musí platit pojištění a daň silniční.

Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila praktické příklady v souvislosti s placením pojistného na sociální zabezpečení.

Please reload

Doporučené příspěvky

Skladová evidence a její důležitost

17.08.2018

1/5
Please reload

Nedávné příspěvky
Please reload

Archiv