Zákonné změny, které nabyly účinnosti v červenci 2019, včetně přímých odkazů na příslušné zákony

Komu může být v roce 2019 přiznán starobní důchod.

Zákonné změny, které nabyly účinnosti v lednu 2019, včetně přímých odkazů na příslušné zákony