Zákonné změny, které nabyly účinnosti v únoru 2020, včetně přímých odkazů na příslušné zákony

Zákonné změny, které nabyly účinnosti v prosinci 2019, včetně přímých odkazů na příslušné zákonné změny

Zákonné změny, které nabyly účinnosti v listopadu 2019, včetně přímých odkazů na příslušné zákonné změny

Zákonné změny, které nabyly účinnosti v říjnu 2019, včetně přímých odkazů na příslušné zákony