V souvislosti s pořízením hmotného majetku je třeba dát pozor též na náklady, které tvoří součást ocenění majetku.

Paušální daňově účinné výdaje u příjmů ze samostatné činnosti – živnostenského podnikání řemeslného

Soudní dvůr Evropské unie se zabýval situací, zda lze inzerenta vždy považovat jako obchodníka.

Článek pojednává mimo jiné o tom, jak je to s doručováním v rámci daňového řízení u právnické osoby a na co si dát v této souvislosti pozor.