Podnikatelé by si měli dávat při vedení daňové evidence či účetnictví pozor také na správné vedení skladové evidence, respektive na správné vykazování zásob.

Podnikatelé (fyzické osoby) si musí dávat pozor také na úpravu základu daně při změně způsobu uplatňování výdajů

Život je někdy hra a kdo jí hraje lépe může být úspěšnější. Nejinak tomu může být někdy i v daňových či jiných řízeních. Každý se snaží chránit své zájmy a kdo

Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2017 v souvislosti s daní z příjmů -Generálního finančního ředitelství vydalo nové stanovisko