Připomeňme si některé z povinností, které musí zaměstnavatel plnit vůči svým zaměstnancům.

Zákonné změny, které nabyly účinnosti v červenci 2019, včetně přímých odkazů na příslušné zákony

Zákonné změny, které nabyly účinnosti v červnu 2019, včetně přímých odkazů na příslušné zákony

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo přehled přestupků za rok 2018. Na pozoru by měly být například osoby využívající nelegální práci.

Od dubna 2019 bylo do zákona o daních z příjmů doplněno nové ustanovení týkající se oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí (viz § 38da).

Zákonné změny, které nabyly účinnosti v dubnu 2019, včetně přímých odkazů na příslušné zákony

Od 1. 1. 2018 byla zákonem zřízena evidence údajů o skutečných majitelích. V návaznosti na tuto změnu platí povinnost právnických osob zapsaných ve veřejném rejstříku a svěřenských správců svěřenských fondů zapsaných v evidenci svěřenských fondů zapsat svého skutečnéh...

Článek pojednává mimo jiné o tom, jak je to s doručováním v rámci daňového řízení u právnické osoby a na co si dát v této souvislosti pozor.

Článek shrnuje zákony, které nabyly účinnosti v březnu 2018. Kliknutím na příslušné zákony lze navíc získat jejich platné znění.

Please reload

Doporučené příspěvky

Skladová evidence a její důležitost

17.08.2018

1/5
Please reload

Nedávné příspěvky
Please reload

Archiv