V souvislosti s pořízením hmotného majetku je třeba dát pozor též na náklady, které tvoří součást ocenění majetku.

Podnikatelé by si měli dávat při vedení daňové evidence či účetnictví pozor také na správné vedení skladové evidence, respektive na správné vykazování zásob.

Od ledna 2018 se změnily české účetní standardy. Co standardy upravují a k jakým změnám došlo od roku 2018 se dočtete v dnešním článku.