Zákonné změny, které nabyly účinnosti v prosinci 2019, včetně přímých odkazů na příslušné zákonné změny

Zákonné změny, které nabyly účinnosti v listopadu 2019, včetně přímých odkazů na příslušné zákonné změny

V souvislosti s pořízením hmotného majetku je třeba dát pozor též na náklady, které tvoří součást ocenění majetku.