Seznam důležitých termínů pro podání daňových tvrzení a plnění jiných daňových povinností v srpnu 2020

Zákonné změny, které nabyly účinnosti v červnu 2020, včetně přímých odkazů na příslušné zákony

Seznam důležitých termínů pro podání daňových tvrzení a plnění jiných daňových povinností v červenci 2020

Zákonné změny, které nabyly účinnosti v květnu 2020, včetně přímých odkazů na příslušné zákony